kalender voor kinderen van gescheiden ouders

Echtscheiding: het kind krijgt de rekening

Vroeger werd vaak gezegd dat kinderen beter af zijn met gescheiden ouders dan met ruziënde ouders.  Onderzoek wijst echter uit dat echtscheiding voor de kinderen grote problemen met zich mee kan brengen. Kinderen die een echtscheiding hadden meegemaakt bleken aanzienlijk slechter te presteren op school, hadden meer gedragsproblemen, een lager psychologisch en emotioneel welbevinden, een lager zelfbeeld en meer problemen op het gebied van sociale relaties dan kinderen uit intacte gezinnen. De gevolgen waren ongeveer hetzelfde voor jongens en voor meisjes, ook maakte het niet uit hoe oud het kind was tijdens de scheiding.

 stickers voor de "waar ben ik" kalender voor ouder en kind